Hersenbloedingen

Onder een hersenbloeding verstaan we hier een plotselinge en spontaan opgetreden bloedophoping in of rond de hersenen. Bloedingen als gevolg van een ongeval blijven in deze tekst buiten beschouwing.
De spontane hersenbloedingen vallen uiteen in:

  • bloedingen in de hersenen, de intracerebrale bloeding
  • bloedingen rond de hersenen
    ○ de subarachnoïdale bloeding
    ○ de subdurale bloeding

De intracerebrale bloeding

De bloeding in het hersenweefsel is onder te verdelen in twee categorieën:

  • een spontane bloeding
  • een bloeding met onderliggend letsel

Lees meer over: