Hersentumoren

Een hersentumoren ontstaat wanneer abnormale cellen beginnen te woekeren in de hersenen. Men kan een onderscheid maken tussen twee grote groepen tumoren: kwaadaardige en goedaardige tumoren. De kwaadaardige tumoren kunnen verder onderverdeeld worden in primaire, die in de hersenen zelf zijn ontstaan, en secundaire, die uitgezaaid zijn uit andere organen. Deze laatste worden ook metastasen genoemd.

Afhankelijk van de plaats waar de tumor gelegen is, kunnen verschillende symptomen ontstaan, onafhankelijk van het type tumor. De symptomen kunnen bestaan uit hoofdpijn, misselijkheid en braken, gedragsveranderingen of geheugenstoornissen. Soms is er krachtsverlies of een spraakprobleem. Epilepsie treedt ook vaak op bij hersentumoren. Naarmate de ziekte zich verder zet kan een bewustzijnsdaling tot coma ontstaan.

De oorzaak van de meeste hersentumoren is niet gekend. Zeldzame risicofactoren zijn neurofibromatose, blootstelling aan vinylchloride en ioniserende straling, Epstein-Barr virus. Een verband met gebruik van mobiele telefoons is onduidelijk.

De meest frequent voorkomende primaire hersentumoren bij volwassenen zijn meningeomen (meestal goedaardig) en gliomen, waarbij het glioblastoma multiforme de meest kwaadaardige is. Bij kinderen is medulloblastoma de meest voorkomende hersentumor.

De diagnose wordt gesteld aan de hand van een klinisch onderzoek, CT- scan en MRI-scan. Het resultaat wordt vaak bevestigd ofwel door een biopsie ofwel door analyse van de verwijderde tumor. Volgens de graad van kwaadaardigheid worden tumoren in verschillende graden verdeeld.

Sommige hersentumoren groeien zeer traag en worden enkel opgevolgd als er geen belangrijke symptomen zijn. Als de tumor goed bereikbaar is, wordt in veel gevallen een operatie voorgesteld om het gezwel volledig of gedeeltelijk te verwijderen. In sommige gevallen is een chirurgisch verwijderen van de tumor niet mogelijk omdat er anders te veel van het gezonde hersenweefsel zou beschadigd worden, met verlamming of spraakstoornissen tot gevolg. In die gevallen wordt dan enkel een biopsie genomen waarbij er via een speciale naald een stukje tumorweefsel wordt bekomen voor verder onderzoek.

In AZ Monica wordt hierbij gebruikt gemaakt van de nieuwste systemen voor neuronavigatie om op ieder moment van de ingreep te weten waar exact in de hersenen we ons bevinden.

Lees meer over: