Traumatisch schedel- en hersenletsel

Craniocerebraal trauma (schedel en hersenletsels) zijn een belangrijke oorzaak van overlijden en invaliditeit. In V.S. waren in 2013 ongeveer 2.5 miljoen ER bezoeken, 280 duizend hospitalisaties en 56 duizend overlijdens ten gevolge van schedel- en hersentrauma. Patiënten die een ernstig hersentrauma overleven, ervaren vaak belangrijke beperkingen en invaliditeit.

Lees meer over: